Restauració de façanes i rehabilitació d’edificis

  HOME · CATALÀ · CASTELLANO
Home

Empresa Innova


Àmbits
d'actuació


Reforços estructurals


Projectes realitzats


Informació d'Interès


Contacte i Ubicació


Innova Restauracio de façanes, restauracio edificis Barcelona Sabadell Sitges Sant Cugat del Valles, Terrassa, Molins de Rei, Castelldefels ...
Reforma integral d’edificis

Un treball adaptat al seu edifici
Rehabilitació de façanes

Capacitats per a actuar en qualsevol tipus de façana, sigui pedra, aplacat, estuc, esgrafiat. Estructures de balcons, forjats, aplicacions de revestiments, aïllaments tèrmics i acústics, pintura de baranes i fusteria, aïllament de mitgeres, Treballem tant amb bastida tubular, mòbil, plataformes elevadores o treballs verticals per arribar a qualsevol lloc per complicat que sigui.Patis interiors

Neteja i sanejaments, reparació o substitució de baixants, claraboies.Reformes integrals d’interiors

Cuines, banys, paviments..
Fibrociment

Retirem baixants, cobertes de fibrociment i cobertes d’uralita amb contingut d’amiant segons la normativa vigent i amb personal qualificat.
 

Impermeabilització

Humitats per capil·laritats en soterranis i plantes baixes, humitats de condensació i humitats de filtració en garatges, escales, soterranis i cobertes. Treballem amb materials de primera qualitat (Asfaltex, Texsa) per aconseguir resultats excel·lents.Espais interiors

(Vestíbuls i escales): restauració d’estucs, embellidors, sostres ornamentals, instal·lació d’ascensors, serralleria, passamanaria, rampes, paviments.Instal·lacions

D’aigua, gas i llum. Comptadors, arquetes. Legalització de les instal·lacions. Baixa tensió, adequació a la normativa vigent. Canonades de ventilació i desguàs, reparació de canonades fecals, claraboies, substitució de baixants de fibrociment per baixants nous de PVC.Treballs d’urgències i petites reformes

  

Innova St. Quirze, S.L. · Passeig de Gracia, nº 95, 5e 1ª - 08008 Barcelona · 93 007 32 18 · 675 01 00 04
info@innovarestauracio.com · Nota Legal · Política de privacitat · Política de Cookies · Mapa Web


Error, titwebx

Configuració de cookies