Restauració de façanes i rehabilitació d’edificis

  HOME · CATALÀ · CASTELLANO
Home

Empresa Innova


Àmbits
d'actuació


Reforços estructurals


Projectes realitzats


Informació d'Interès


Contacte i Ubicació


Innova Restauracio de façanes, restauracio edificis Barcelona Sabadell Sitges Sant Cugat del Valles, Terrassa, Molins de Rei, Castelldefels ...
Política de privacitat

Informació sobre Protecció de Dades
1. Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament
 • Entitat: INNOVA SANT QUIRZE SL
 • CIF de l'entitat: B65520488
 • Direcció de l'entitat: CAN PALLAS, 28 - (08192) SANT QUIRZE DEL VALLES
 • Email de l'entitat: ADMINISTRACIO@INNOVARESTAURACIO.COM
 • Responsable del tractament: GEMMA CASANOVAS I JUNYENT
 • Telèfon del Responsable del tractament: 654370088
 • Direcció email del Responsable del tractament: ADMINISTRACIO@INNOVARESTAURACIO.COM

2. Finalitats
En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en INNOVA SANT QUIRZE SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:
 • Arxiu/historial de treballadors i ex treballadors de l'empresa
 • Compra/venda de material
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o uns altres
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Prestar-los un servei
 • Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
 • Realització d'enquestes
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès inclosos en el currículum
 • Recepció de la prestació d'un servei
 • Tramitació d'altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l'empresa

3. Termini de conservació de les dades
Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

4. Legitimació
La base legal per al tractament de les teves dades radica per:
 • Consentiment inequívoc
 • Execució d'un contracte

5. Destinataris
Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

6. Drets
Té dret a obtenir confirmació sobre si en INNOVA SANT QUIRZE SL estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.
Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. INNOVA SANT QUIRZE SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CAN PALLAS, 28 - (08192) SANT QUIRZE DEL VALLES adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.
Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies
Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaci política de cookies.
 Innova St. Quirze, S.L. · Passeig de Gracia, nº 95, 5e 1ª - 08008 Barcelona · 93 007 32 18 · 675 01 00 04
info@innovarestauracio.com · Nota Legal · Política de privacitat · Política de Cookies · Mapa Web


Error, titwebx

Configuració de cookies